0943.255.543 longphatups@gmail.com

Hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) trong trung tâm dữ liệu

Khi phân tích hiệu quả của các trung tâm dữ liệu, một trong những thành phần quan trọng nhất để xem xét là suất sử dụng hiệu quả (PUE), một thước đo được sử dụng trên bảng bởi đội thực hiện cơ sở nhiệm vụ quan trọng, chủ trung tâm dữ liệu và các nhà khai thác, và giám...