0943.255.543 longphatups@gmail.com

Được định nghĩa phần mềm Datacenter sự thật?

Hawkins Hua mất một cái nhìn cận cảnh SDDC Khi cơ sở hạ tầng CNTT và các hoạt động đã trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như công nghệ điện toán đám mây và ảo hóa đã được thực hiện để thích ứng với nhu cầu kinh doanh khác nhau. Trong thập kỷ qua, ảo hóa máy chủ đã định...