0943.255.543 longphatups@gmail.com

Thiết kế trung tâm dữ liệu mô-đun

Các trung tâm dữ liệu mô-đun cung cấp thay đổi hoàn toàn nhanh chóng và chi phí dự án rõ ràng. Cũng giống như các trung tâm dữ liệu truyền thống, chúng đòi hỏi cẩn thận thiết hệ thống điện và làm mát. Khi mọi người trong ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu nghe cụm từ...